Bọ ú chuột lang guinea pig Yahoo Pet Shop

BỌ VIỆT - CHUỘT LANG - GIÁ 150K/BÉ

BỌ MỸ LAI BỌ VIỆT - GIÁ 200K/BÉBỌ THÁI GIỐNG APY - GIÁ 150K/BÉBỌ VIỆT - CHUỘT LANG - GIÁ 150K/BÉ

BỌ MỸ LAI BỌ VIỆT - GIÁ 200K/BÉ


 BỌ MỸ LAI BỌ VIỆT - GIÁ 200K/BÉ

BỌ VIỆT - CHUỘT LANG - GIÁ 150K/BÉBỌ MỸ (GIỐNG LOÀI SILKY) LAI BỌ VIỆT - GIÁ 200K/BÉ
Lông đốm 3 màu như hình


BỌ CORONEC LAI BỌ MỸ - GIÁ 200K/BÉ
Lông đốm 3 màu như hình, đầu có xoáy bên trên
BỌ THÁI GIỐNG APY - GIÁ 150K/BÉBỌ THÁI GIỐNG APY - GIÁ 150K/BÉ
Bọ ú chuột lang tại yahoo pet shop

Bọ ú chuột lang tại yahoo pet shop

Bọ ú chuột lang tại yahoo pet shop

Bọ ú chuột lang tại yahoo pet shop
BỌ THÁI GIỐNG APY - GIÁ 150K/BÉ
Bọ ú chuột lang tại yahoo pet shop

Bọ ú chuột lang tại yahoo pet shop
BỌ CORONEC LAI BỌ VIỆT - GIÁ 200K/BÉ
Bọ ú chuột lang tại yahoo pet shop

BỌ THÁI APY - GIÁ 100K/BÉ


BỌ CORONEC LAI BỌ VIỆT - GIÁ 150K/BÉ (Do lông bị đen nên giảm giá)

Bọ ú chuột lang tại yahoo pet shop

Nhận xét